این واحد صنفی در سال 1326 (67 سال پیش) توسط حاج عبدالکریم کوچک شوشتری تاسیس گردیده و از آن پس نسل به نسل توسط فرزندان ایشان پاسداری و هدایت یافته است بطوری که هم اکنون بهترین ادویه جات جنوب و سایر ملل در این واحد عرضه و ارایه می گردد.
و به همین خاطر است که ادویه های ما نه تنها در خوزستان بلکه در سراسر ایران و منطقه خلیج فارس شهرتی فراگیر و دیرینه دارد.

جهت ارتباط بیشتر با ما

اهواز، خیابان امام خمینی - بین موسوی و خوانساری -پلاک 123 - عطاری شفانو
تلفن: 27 255 322-061
پشتیبانی: 1877 949 0937 - احسان کوچک شوشتری
مدیریت: 2055 318 0916 - ابوالقاسم کوچک شوشتری